Alioğlu Catering’in kadrosu iyi eğitimli ve işinde uzman personelden oluşmaktadır. Catering hizmetleri alanında çok sayıda iyi eğitimli ve kalifiye personele ek olarak teknisyenler, aşçılar, yardımcılar aşçılar, kalite ve güvenlik denetçileri bulunmaktadır.

Alioğlu Catering çalışanları, en yüksek profesyonel standartların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak için yıl boyunca sürekli eğitim ve beceri geliştirme kurslarına tabi tutulur. Personelini çağın gerektirdiği bilgilerle donatmayı önemli bir ilke sayan şirketimizin bünyesinde düzenlenen eğitimlerde, personeller yapılan işin kusursuz yapılabilmesi adına; grup içinde bilgi alışverişinde bulunabildikleri gibi, uzman eğitimciler sayesinde yeni bilgilere de ulaşabilmektedir.

Eğitimlerimiz; Gıda Mühendisleri Odası, KOBEM Eğitim Danışmanlık, Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve İTÜ Gıda Mühendisliği bölümlerinden alınmaktadır.

Alioğlu Catering İnsan Kaynakları Departmanı aynı zamanda iyi bir eğitim planlamacısı olarak çalışmaktadır.

Eğitimlerimizin en ayrıcalıklı tarafı üretim ve idari departman kadrolarının branş eğitimleri ile buluşturulmasıdır. İdari kadro “yönetim” alanında farklı eğitimler alırken, üretim kadrosu ise “mesleki bilgi gelişimi” alanlarında eğitimler almaktadır.

Üye olduğumuz kuruluşlar