Alioğlu Catering gıda güvenliğinin etkin yönetiminin büyük ölçüde gıdanın güvenli bir şekilde hazırlanması, depolanması ve işlenmesi için yazılı operasyonel politikalara sahip olmaya dayandığına inanmaktadır.

Alioğlu Catering, üretimin öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında hijyene büyük bir titizlikle dikkat etmektedir. Şirketimiz; insan sağlığına verdiği önemin bir parçası olarak faaliyetlerini Gıda Mühendisleri’nin yönetiminde gerçekleştiren “Kalite Güvence” ve “Hijyen Güvence” departmanlarını kurmuştur. Tesisin genelinde özenle ve eksizsiz uygulanan hijyen prosedürü; depolar, pasta imalat alanı, kahvaltı hazırlama, et hazırlama ünitesi ve yemek nakil araçlarına kadar tüm departmanlarda eksiksiz uygulanır.

Üretim Alanlarına Giriş ve Personel Kıyafetleri

Kıyafet Kuralları ve Üniforma Politikası ve ilgili prosedür, üretim alanı içindeki görevlere katılan hem doğrudan istihdam edilen hem de sözleşmeli işçilerden tüm catering personelinden beklenen sunum konusunda netlik sağlar. Alioğlu üretim alanında üretimle ilgilenen tüm personelin ağız maskesi ve bone takma zorunluluğu vardır. İmalat personelleri özel hijyen terlikleriyle imalat alanına girebilmektedir. Görevliler dışında üretim alanına girenler ise bone, galoş ve maske takmak zorundadır.

Modern Pişirme Koşulları

Üretim son sistem pişirme kazanlarında ve konveksiyonel fırınlarda gerçekleştirilmektedir. Profesyonel tarzda yerleştirilen kazanlar ve fırınlar sayesinde yemekler hijyenik, modern ve seri bir şekilde üretilmektedir.

İdeal Havalandırma Sistemi

Şirketimiz yemek kokularını anında tahliye eden teknolojik bir havalandırma sistemine sahiptir. Bu sayede ağır kokuların kurum içinde yerleşmesi, bakterilerin dip köşelerde üremesi önlenir. Ürünlerin hijyeni ve personelin sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan havalandırma koşulları, kaliteli ve sağlıklı üretimin önemli bir parçasıdır.

Su Arıtma Sistemi

Suyun yapısında bulunan bileşenler gıda güvenliğine uygun şekilde; tam filtrasyondan geçirilerek üretime dâhil edilir. Tortu giderme, karbon filtrasyon ve ultraviyole arıtma işlemlerinden sonra, su steril tanklara gelmekte ve kullanıma alınmaktadır. Şirketimizde arıtma işleminden geçmeyen su üretime giremez.

Soğuk Hava Depoları

Kaliteli ve hijyenik üretimin önemli aşamalarında biri malzemelerin muhafaza koşullarıdır. Bu nedenle Alioğlu Catering binasında soğuk hava depoları önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu depolar arasında irtibatı sağlayan ve soğuk zincirin kırılmasını önleyen asansörler sürekli temiz ve hijyeniktir. Depolar; şarküteri deposu, sebze-meyve deposu, kuru gıda-bakliyat deposu ve et deposu olarak ayrılmıştır. Bu ayrım, her besin grubunun farklı ısılarda korunması esasına göre yapılmıştır. Depolar, işlerliği ve ısılarının ideal derecelerde tutulması için gıda mühendisleri tarafından günlük olarak kontrol edilir.

Ürünlerin Hijyeni ve Menü Planlama

Alioğlu Catering malzeme alımı konusunda oldukça hassas bir yaklaşım benimsemiştir. Yaş sebze-meyve ve et gibi ürünler asla fazla miktarda stoklanmaz. Mevsimine uygun olarak meyve ve sebzeler ile et taze olarak alınır ve depolarda muhafaza edilir. Depolardan üretime alınan ürünler, ayıklama işlemi ile doğal parçalarından ayrıştırılır ve sterilizasyona tabi tutulur. Ardından dinlenme havuzlarında uygun süre bekletildikten sonra dezenfektasyon sağlanmış olur. Ürünler bu işlemlerden sonra üretime alınır.

Şirketimizde menüler, pazarlama departmanı ve müşteri ilişkileri sorumlularının müşteri taleplerini dikkate aldığı, gıda mühendisi ve teknikerin kalori hesabını yaptığı ve şef aşçının pişim süresi ve uyumuna dikkat ettiği uzman bir ekip tarafından titizlikle hazırlanır.

Et ve Et Ürünlerinde Hijyen

Alioğlu Catering et konusuna özel bir önem verir. Veteriner hekim nezaretinde kamu kontrolündeki hijyenik mezbahalarda kesimi yapılan etler firigorifik araçlarla şirketimize getirilmektedir. Trakya Bölgesi’nin leziz ve sağlıklı besi hayvanlarından elde edilen etler yetkili makamlarca kontrol edildikten sonra soğuk hava zinciri bozulmadan şirketimize getirilir, burada gıda mühendislerimiz tarafından kontrol edilen etler onaylandıktan sonra soğuk hava depolarımıza alınır. Her parti etten alınan numuneler Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı laboratuarlarda tetkik ettirilir, sonuçlar gıda mühendislerimiz tarafından kontrol edilir ve sonuçlar ilgili dosyada klase edilir.

Etler yemek çeşidine göre et hazırlama ünitesinde uzman kasaplarca ve hijyenik şartlarda hazırlanır. Alioğlu Catering’de yemeğin lezzetini belirleyen ana unsurlardan olan et kalitesinden asla taviz verilmez. Porsiyonlardaki et miktarları sözleşmelerde belirlenen esaslara harfiyen uyar.

Hijyene Farklı Bir Yaklaşım

Alioğlu Catering yerinde hizmet, taşıma yemek ve outside catering hizmetlerinin tamamında mükemmel hijyen anlayışı ile hizmet verir.

“Kritik Noktalarda Kontrol Analizi” sürecinin eksiksiz uygulandığı HACCP kurallarında taviz vermeden üretim yapan şirketimiz hijyeni; ürünün alınmasından, saklanmasına, yeni bir ürüne dönüştürülmesine ve bu ürünlerin müşteriye ulaştırılmasına kadar yapılan eksiksiz ve mükemmel çalışmaların bir bütünü olarak görmektedir.

Şirketimiz; üretim alanlarının hijyenini tamamlayacak önemli bir unsur olan haşere kontrolü konusunu profesyonel ekiplere devretmiştir. Hizmet verilen tüm alanlarla düzenli olarak haşere kontrolleri yapılmaktadır. Alioğlu bu konudaki tüm riskleri sigorta kapsamına alarak hijyende zirveyi yakalamıştır. Uluslararası geçerliliği olan HACCP kriterlerini üretim ve tesislerinde hakim kılan Alioğlu, yapılan temizlik çalışmalarının da sonuçları itibariyle kontrol edilmesi fikrinden hareketle “Temizlik Kontrol Analizi” çalışması başlatmıştır. Tüm çalışmalarının sonuna kadar takipçisi olan şirketimiz “Temizlik Kontrol Analiz” sonuçlarını bilgisayar ortamında kayıt altına almıştır.

Yemek Nakil Araçlarının Hijyeni

Yemeğin üretim sürecindeki hijyen kadar, servis yapılan araçların temizliği de çok önemlidir. Günlük, aylık ve yıllık temizlik programının bir kontrol listesi tutarak müşterilere endişesiz harika yemek servisi sağlıyoruz. Araçların temizliği; bakterilerin ürememesi ve çapraz kontaminasyonun (zararlı etkenlerin gıdalara dolaylı yoldan bulaşması) önlenmesi amacıyla HACCP kriterlerine uygun olarak yapılmaktadır. Frigorifik taşıma araçlarımız her servis sonrasında uygun kimyasallar kullanılarak temizlenmekte ve bir sonraki catering hizmetine hijyenik şartlarda gitmektedir.

Yemeğin Sunumundan Sonraki Hijyen

Tesislerimizin her departmanında titizlikle uygulanan hijyen, yemeğin servisinin tamamlanması ve kirli kapların belirlenen standartlarda teslim alınması konularında da kendini göstermektedir. Özellikle kullanılmış kaplarla gelebilecek bakteri riskine karşı, tüm kirli kaplar bulaşıkhaneye farklı bir girişten ulaşır. Bu dış etkenlere karşı önemli bir tedbirdir ve Alioğlu Catering için önemli bir detaydır. Kullanılmış kaplar, yüksek ısılardaki son sistem bulaşık yıkama tünellerinde, ideal kimyasallarla temizlenir, durulanır ve kurutularak kullanıma hazır hale getirilir.