Alioğlu Catering, kurulduğu ilk günden itibaren benimsediği İnsan Kaynakları Yönetim anlayışına olan; “Kariyer yapmak isteyen insanların tercih ettiği bir şirket” olma yolunda hedefine ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Başarımızın en önemli koşulları; şirket vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda, en yüksek standartlardaki etkinliği sağlamak personellerin yetkinliğini artırmak ve geliştirmek doğru iş planlamasıyla ihtiyaç duyulan pozisyonlara yetenekli ve işe odaklı bireyleri şirketimize kazandırmak, çalışanların uzman oldukları iş dallarında verilecek eğitimler ile uzmanlıklarını en üst seviyede tutmak, şirket kültürünü doğrultusunda yönetmek ve çalışanlarını aidiyet duygusunu hep en üst seviyede tutmaktır.

insan kaynakları

Alioğlu Catering İnsan Kaynakları bu koşulları ilke edinerek; işe alacağı adayları doğru koşullarda, doğru iş ve amaç için seçmeye özen göstermektedir.

Alioğlu Catering hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu “doğru çalışanlardır”. İnsan Kaynakları temel gayesi; çalışanların motivasyonunu ve tatminini doğrultusunda performans beklentilerini belirleyerek bu doğrultuda, çalışanların ödüllendirilmesi, hedeflere ulaşmada yenilik yaratmada ve destekleme için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Alioğlu Catering İnsan Kaynakları’nda daimi hedefimiz; performansı yüksek, ekip çalışması ruhuna sahip, şirketimizin işlevine katkıda bulunmayı amaç edinmiş çalışanları ile şirketin güvenilir ve sürdürebilir şekilde hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.

Alioğlu Catering İnsan Kaynakları iş kanunu ve iş ahlakını benimseyen, dürüstlük ilkesinden taviz vermeden çalışanlarına vermiş olduğu güvenle Alioğlu Catering adının sadece bir isim değil aynı zamanda güveni simgeliyor olması İnsan Kaynaklarının temel polikasını oluşturur.

Farklılık Politikası

Farklılık insanın “kendine özgü” olması ile ilgilidir. Alioğlu Catering, bu özelliğin “rekabet” edebilmek için bir “avantaj” olduğuna inanır. Bu nedenle, ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimine olan inancını gösteren bir ortam oluşturmuştur. Kurum içerisinde çalışma koşullarında eşit fırsat imkânı sağlamayı öngören, tüm çalışanlarımızın, “profesyonel anlamda en iyisini yapabileceklerine inanmaları” gerektiğini bilen ve sahip oldukları farklılıklara saygı duyulan, değer verilen ve bu farklılıklardan şirket içerisinde performansını artıracak ve kurumumuza rekabetçi üstünlük kazandıracak biçimde yararlanılan bir atmosfer yaratma amacı güden bir anlayışa sahibiz. Farklılık anlayışının bütün birimlerine yayılması Alioğlu Catering‘in temel önceliğidir.

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Herhangi bir işin bir parçası, güvenlik kurallarını öğrenmek ve bunlara uymaktır. Tüm çalışanların dikkatsiz veya güvensiz davranışlardan endişe duyması gerekir. Bir işe başladığımızda, işin güvenlik kurallarını ve özel tehlikelerini (tehlikelerini) öğrenmeye öncelik veririz. Yangın söndürücülerin, yangın çıkışlarının ve ilk yardım çantasının nerede olduğunu kontrol ederiz. Güvenli olmayan bir durum veya güvenlik ihlali gördüğümüzde, hemen önlem alarak kazaları önleriz.

Gizlilik Politikası

Alioğlu Catering, kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliği prensibini benimsemektedir, mevcut ve eski çalışanları, çalışanlarının aile fertleri, iş ve staj başvurusu yapan adayları, tedarikçileri, distribütörleri ve alt işveren çalışanları hakkında, iş gerekliliği dolayısıyla elinde bulundurduğu kişisel bilgilerin herhangi birini, kanuni veya acil durum halleri dışında, kişilerin izni olmaksızın açıklamaz. Alioğlu Catering, kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacıyla, gereken her türlü çağdaş güvenlik sistemini uygulamaktadır.