ALİOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Alioğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak özel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusunda sıkı bir hassasiyet içindeyiz.

Hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel verileri koruma çalışmalarımızla Alioğlu Catering olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız, şirket yetkilileri, ziyaretçiler ve işbirlikçileri korumak ve kişisel verilerini güvende tutmayı amaçlıyoruz.

Şirketimizin saygı ve hassasiyetle yönettiği kişisel verilerin korunması kanununu tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve Alioğlu Catering ile ilişkili tüm kişilere kanunda bahsi geçen maddeler çerçevesinde düzenlemekte ve korumaktayız. Kanun kapsamında kişisel verilerinizi kanun maddelerinin gerektirdiği ölçüde erişilebilir kılmaktayız.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TEMSİLCİSİ

KVKK kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Alioğlu Catering tarafından güncel olarak yayınlanan aydınlatma metninde açıklandığı şekilde uygulanacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ DURUMLARDA KULLANILACAĞI

Kişisel verileriniz;

 • Alioğlu Catering’in sizler için hazırladığı yemekleri ve hizmetleri en yararlı hale getirmek için iş departmanları tarafından çalışmalar yapılması,
 • Alioğlu Catering’in insan kaynakları prensiplerinin işlemesi,
 • Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve şirketimizin hukuki ve ticari iş güvencesinin sağlanması,
 • KYKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve politikaları paralelinde müşterilerimizle olan ilişkileri ve iş prensiplerini belirleme, kapsamında uygulanacaktır.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ KİŞİLERE VE NE AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz;

 • Alioğlu Catering’in sizler için hazırladığı yemekleri ve hizmetleri en yararlı hale getirmek için iş departmanları tarafından çalışmalar yapılması,
 • Alioğlu Catering’in insan kaynakları prensiplerinin işlemesi,
 • Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve şirketimizin hukuki ve ticari iş güvencesinin sağlanması,
 • KYKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve politikaları paralelinde müşterilerimizle olan ilişkileri ve iş prensiplerini belirleme, kapsamında uygulanacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKSAL GEREKÇELERİ VE YÖNTEMLERİ

Alioğlu Catering kişisel verilerinize dijital ya da fiziki platformlarda ve çeşitli kanallarda işlenen yöntemlerde ve bu kanallar paralelinde işlenen ticari uygulamalarla alakalı resmi kayıt belgeleri ve etik ilkelere dayandırarak ortaya çıkan hukuki gerekçeler etrafında yer vermektedir.

KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme işleme koşulları ve prensipleri paralelinde aydınlatma metninin 2. ve 3. maddelerinde açıklanan sebeplerle kişisel verilelriniz hukuki olarak kullanılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’DAKİ 11. MADDEDE YER ALAN HAKLARI

Kişisel veri sahiplerinin talepleri Alioğlu Catering’e iletildiğinde, talebin durumuna göre en az otuz gün içinde ve ücretsiz olarak geri dönüş sağlanmaktadır. Fakat talep ekstra bir işlem ücreti gerektiyor ise Alioğlu Catering KVKK hükmünde belirlenen ücreti talep eden kişiden alacaktır. Talep inceleme yapan sorumlu tarafından yazılı ya da dijital olarak kabul edilir ya da nedeni belirtilerek reddedilir.

Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerin işlenme bilgilerine erişme
 • Kişisel veri işleme içeriği hakkında bilgi alma
 • Ulusal ya da uluslararası kişisel veri aktarılan kişileri öğrenme
 • Eksik ya da yanlış işlenen verilerin düzenlenmesi ve bu düzenlemelerin bildirilmesi
 • Kanun hükmünde uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen verilerin silinmesini talep etme ve bu doğrultudaki çalışmaların bildirilmesi
 • Otomatik olarak işlenen verileri analiz etme ve hatalı verilere itiraz etme ve lehine sonuçlanmasını sağlama
 • Kişisel veriler KVKK’ya uygun olmayan şekilde işlendiğinde kişi zararın giderilmesi için talep etme,

haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi teyit eden resmi belgeleri ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi Cihangir Mah. Sanayi Sk. No:6 Avcılar / İSTANBUL adresine ya da info@alioglugida.com e-posta adresine iletebilirsiniz.